KAIP TAPTI MŪSŲ KLIENTU?

PERĖJIMO PROCESAS YRA ITIN PAPRASTAS
LR Vyriausybei liberalizuojant gamtinių dujų rinką, pakeisti dujų tiekėją taip pat lengva, kaip ir mobiliojo ryšio operatorių.

1. JŪSŲ GAMTINIŲ DUJŲ POREIKIS

Parašykite mums, koks gamtinių dujų kiekis suvartojamas kiekvieną mėnesį atskirai kiekviename Jūsų objektų per metus.

2. MŪSŲ PASIŪLYMAS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO

Gavę Jūsų paklausimą dėl gamtinių dujų tiekimo, išanalizuosime pateiktą informaciją, parengsime Jums pasiūlymą ir atsiųsime peržiūrėti gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutarties formą.

3. SUSIPAŽINKITE SU PATEIKTA INFORMACIJA

Susipažinkite su mūsų pateiktu pasiūlymu dėl gamtinių dujų tiekimo ir gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutarties nuostatomis.
Mes atsakysime į visus Jums kilusius klausimus.

4. PRANEŠKITE APIE SPRENDIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

Priėmę sprendimą gamtines dujas pirkti iš mūsų, informuokite mus Jums patogiu būdu.

Mes parengsime ir pateiksime visus reikalingus dokumentus (gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartį, pranešimą skirstymo sistemos operatoriui dėl sutarties sudarymo ir pranešimą esamam tiekėjui dėl sutarties nutraukimo).

Gamtinių dujų tiekimas mūsų pasiūlytomis sąlygomis Jums bus pradėtas per 20 kalendorinių dienų. Naujos tiekimo sutarties pradžia laikoma kita diena po senosios tiekimo sutarties galiojimo pabaigos.

SVARBU!

Vykstant tiekėjo keitimo procesui, Jums užtikrinamas tolygus ir nepertraukiamas gamtinių dujų tiekimas.

Keičiant tiekėją, jokių techninių pakeitimų neatliekama.

ESATE NAUJAS VARTOTOJAS?

Jei nusprendėte prisijungti prie dujų skirstymo sistemos, turite kreiptis į dujų skirstymo sistemos operatorių AB „Lietuvos dujos“.

Visą prisijungimo procedūros informaciją rasite skirstymo operatoriaus interneto svetainėje, adresu:
https://www.eso.lt/

Mes padėsime Jums sutvarkyti visas prisijungimo procedūras, o dujų tiekimas bus pradėtas sutartą dieną.

NORITE PEREITI PAS KITĄ TIEKĖJĄ?

Keičiant tiekėją svarbiausia laiku apie tai pranešti esamam tiekėjui ir visiškai atsiskaityti.

Prieš sudarydami arba nutraukdami gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartį su tiekėju, taip pat keisdami vieną tiekėją kitu, privalote būti visiškai atsiskaitę už suvartotas gamtines dujas.

Dujų vartotojai apie sutarties su tiekėju nutraukimą prieš 20 kalendorinių dienų turi raštu pranešti tiekimo įmonei, su kuria sudaryta sutartis.

AVARIJOS ATVEJIS?

1. PAJUTUS DUJŲ KVAPĄ PATALPOJE, BŪTINA:
 • uždaryti dujų čiaupą prieš dujinį įrenginį ir įrenginio čiaupą;
 • atidaryti langus, duris ir sukėlus skersvėjį vėdinti patalpas;
 • nedegti degtukų, nerūkyti;
 • nejunginėti elektros įrenginių ir jungiklių;
 • jei dujų kvapo nebejaučiama, nesinaudoti dujiniu įrenginiu, vėdinti patalpas ir skambinti į dujinių įrenginių remonto įmonę;
 • jeigu dujų kvapas tebejaučiamas, skubiai kviesti dujų avarinę tarnybą.
2. AVARINĖ TARNYBA

Tel. 04 – „TEO LT“ tinkle (nemokamai)

Tel. 1804 – „Bitės“ tinkle (nemokamai)

Iš visų tinklų (mokestis pagal patvirtintus tarifus):

VILNIAUS REGIONE (8 5) 236 0407
KAUNO REGIONE (8 37) 40 1204
KLAIPĖDOS REGIONE (8 46) 48 4504
ŠIAULIŲ REGIONE (8 41) 59 1172
PANEVĖŽIO REGIONE (8 45) 50 0904

Būtina vadovautis pagrindinėmis saugaus naudojimosi gamtinėmis dujomis taisyklėmis.

3. VKEKK KLAUSIMŲ IR ATSAKYMŲ SĄRAŠAS

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 9 dalies ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 3 punkto bei 58 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatomis dėl energijos vartotojų informavimo ir teisių apsaugos bei atsižvelgdama į Europos Komisijos pateiktus energijos vartotojams galimai aktualius bendrosios informacijos klausimus, yra parengusi Lietuvai (pagal Lietuvos situaciją) pritaikytų klausimų ir atsakymų sąrašą. Taip siekiama energijos vartotojus geriau informuoti apie jų teises ir atsakyti į dažniausiai jiems kylančius klausimus, pateikti aktualią, tikslią, išsamią ir suprantamą informaciją, nepriklausomai nuo jų turimos patirties ir žinių elektros energijos ir gamtinių dujų srityje.

Klausimų ir atsakymų sąrašą galite rasti čia.

Kontaktinė informacija

UAB “HAUPAS”

 • Tel. +370 37 350 929, 350 963
 • Faksas +370 37 452 907, 451 933
 • El. paštas: info@haupas.com

apie įmonę

 • Įmonės kodas
  124942410
 • Pardavimo pajamos
  2018: 30 000 001 – 50 000 000 € be PVM
 • Išsami informacija apie įmonę