UAB „HAUPAS“ PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Haupas“  (toliau – Bendrovė) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiama Bendrovės interneto svetainėje taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad ši politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Bendrovės tinklą.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.

Duomenų valdytoja – Bendrovė, buveinės adresas Studentų g. 35, LT-51364 Kaunas, el. pašto adresas info@haupas.com.

 1. Vykdoma duomenų tvarkymo veikla

 1.1.  Bendrovė informuoja, kad interneto svetainėje gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys (asmens duomenų kategorijos) [1]:

1.1.1. Šioje svetainėje užpildę užklausos formą, galite gauti Jūsų įmonei skirtą paslaugų pasiūlymą. Anketoje Jūs pateikiate įmonės pavadinimą, užklausą teikiančio asmens vardą, elektroninio pašto adresą ir telefono Nr. Šie duomenys elektroniniu laišku yra perduodami Bendrovės atitinkamam darbuotojui. Siekdami patenkinti Jūsų lūkesčius ir geriausią patirtį mūsų svetainėje, analizuojame Jūsų elgseną apsilankymų tinklapyje metu. Šiuo tikslu naudodami tam tikras svetainės lankytojų elgesio monitoringo priemones: slapukus (anlg., cookies) ir seklį (angl., tracker), mes tvarkome automatiškai generuojamus Jūsų duomenis. Tik Jūs pats galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, pakeisdamas savo naršyklės nustatymus.

1.1.2. Mūsų interneto svetainėje naudojami trečiosios šalies slapukai (angl., cookies), kurie seklio (angl., tracker) pagalba analitinę informaciją apie lankytojų elgseną perduoda „Google Analytics“.

Slapukai – mažos apimties duomenų failai, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėje ar ja naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus ir seklius, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais. Sekliai yra slapukų atmaina, kuri tinklapio lankytojo kiekvieno naršymo veiklos ataskaitą kartu su jo IP adresu persiunčia į trečiosios šalies duomenų bazę analizei, kuri paprastai atliekama rinkodaros tikslais.

 1. Duomenų subjektų teisės

2.1.  Asmenys turi šias teises:

  2.1.1.   teisę susipažinti su duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;

  2.1.2.   teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

  2.1.3.   teisę reikalauti ištrinti duomenis;

  2.1.4.   teisę apriboti duomenų tvarkymą;

  2.1.5.   teisę į duomenų perkeliamumą;

  2.1.6.   teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;

  2.1.7.   teisę nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam;

  2.1.8.   teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus su duomenų apsaugos pareigūnu kontaktais aukščiau nurodytais kontaktais, taip pat susisiekus su Bendrove patogiu būdu.

2.2.  Prašymai dėl teisių įgyvendinimo bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

2.3.  Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo kreiptis į Bendrovę aukščiau nurodytais kontaktais.

III.   Asmens duomenų saugumas

3.1.  Bendrovė asmens duomenis tvarko atsakingai, teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Bendrovė įgyvendina tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Teisių gynimo tvarka

4.1. Informuojame, kad asmenys turi teisę skųsti Bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

 1. Baigiamosios nuostatos

5.1.  Bendrovės svetainėje gali būti į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

5.2.   Atnaujinus šią privatumo politiką, informacija bus pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.haupas.com.

5.3.  Dėl bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Bendrovėje, prašome kreiptis į Bendrovę aukščiau nurodytais kontaktais.

[1] Šiame punkte pateikiamas tvarkomų asmens duomenų (asmens duomenų kategorijų) sąrašas, nurodytas Bendrovės duomenų tvarkymo veiklos įrašuose.

Kontaktinė informacija

UAB “HAUPAS”

 • Tel. +370 37 350 929, 350 963
 • Faksas +370 37 452 907, 451 933
 • El. paštas: info@haupas.com

apie įmonę

 • Įmonės kodas
  124942410
 • Pardavimo pajamos
  2018: 30 000 001 – 50 000 000 € be PVM
 • Išsami informacija apie įmonę